Penzion

STARÝ PIVOVAR ®

--------------------------------------------------

Máme volno nebo
obsazeno?

Kontaktujte nás a obratem
Vám potvrdíme, zda vybraný
termín ubytování je volný.

Mobil : +420 602 274 567

--------------------------------------------------

Najdete nás na Facebooku

Provozní řád bazénu

Rozsah platnost a závaznost provozního řádu

Provozní řád slouží k zachování bezpečnosti, pořádku a čistoty bazénu STARÝ PIVOVAR.

Ubytovaný host je povinen se seznámit s ubytovacím a provozním řádem. Tím souhlasí

s provozním řádem a je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců zařízení. Provozní řád  je závazný pro všechny návštěvníky .

Po vstupu do bazénu je host  povinen řídit se ustanoveními provozního řádu a ostatními pravidly bezpečnosti provozu.

Oprávněnost vstupu do bazénu

 1. Bazén je určený výhradně pro ubytované hosty v penzion STARÝ PIVOVAR .
 2. Vstup do všech prostor a zařízení bazénu je povolen pouze v určené provozní době :

Od  8:00 hodin  do  19:30  hodin

Mimo tuto stanovenou dobu je ZAKÁZÁN VSTUP do bazénu, probíhá automatické čištění.

 1. Děti do 1 roku nemají vstup do bazénů povolen na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 sb.
 2. Děti do 10 let mají povolen vstup do bazénu a ostatních prostorů pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Dítě, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (rukávky, plovací pás, vesta, kruh) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
 3. Bazén není určen pro samostatné užívání osobami /včetně dětí/, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném užívání. Tyto osoby smějí bazén používat pouze pod neustálým dohledem a plnou odpovědností odpovědné osoby starší 18 let.

 

Pokyny pro vyloučení z použití bazénu

 1. Osoby postižené horečkou, zánětem očních spojivek, záněty horních cest dýchacích, infekčními kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, nakažlivými vyrážkami, venerickými chorobami, nemocemi provázenými výtokem, bacilonosiči, osoby s otevřenými ranami, osoby zahmyzené.
 2. Osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 3. Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 4. Osoby viditelně nedbající osobní hygieny.
 5. Osoby, jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami a mají prokazatelně rušivý vliv na ostatní návštěvníky, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.
 6. Může být vykázán (bez možnosti dalšího využívání ) i ten host, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Pokud neopustí prostory bazénu na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR, Městskou policii, bezpečnostní agenturu. V tomto případě může být celá záležitost řešena jako přestupek.

 

Pokyny pro návštěvníky

 1. Všechny úkony po příchodu do bazénu se provádí v následujícím pořadí
 2. Seznámení se s provozním řádem
 3. Vstup do bazénu po převléknutí do plavek
 4. Při vstupu do bazénu je host (návštěvník) povinen sundat si obuv.
 5. Před vstupem do bazénu je každý host povinen z hygienických důvodů být řádně umytý mýdlem a osprchovaný.
 6. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru bez kovových doplňků a ozdob. Je zakázán vstup v šortkách, bermudách, spodním prádle či jiném civilním oblečení. Děti do 3 roků věku musí mít koupací plenkové kalhotky.
 7. Do bazénu se vstupuje a vystupuje pouze k tomu určených schůdcích , ty musí být udržovány stále volné.
 8. Ve všech prostorách, kde se hosté (návštěvníci) pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.
 9. Hloubka bazénu je 150 cm a je též zřetelně označena cedulí u bazénu:

 „Zákaz skákání do bazénu, hloubka 1,5 m“.

Koupání neplavce je možné pouze za použití nadlehčovacích pomůcek a při stálém doprovodu plavce (dospělé osoby), která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.

 1. Každý host (návštěvník) je povinen šetřit a neničit vybavení areálu, šetřit vodou a energiemi. Dále je povinen uhradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení areálu, zapůjčených předmětech nebo na majetku ostatních osob.
 2. Návštěvníci se koupou na vlastní nebezpečí (bazén je užíván bez dozoru plavčíka).

 

Povinnost návštěvníka bazénu

V prostorách bazénu je zakázáno:

 1. Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí.
 2. Používat před vstupem do bazénů jakékoli krémy a masti.

Chovat se hlučně, pobíhat, házet míčem, srážet, vhazovat a potápět druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat či cákat vodou.

 1. Skákat do bazénu.
 2. Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénů, holit se, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu.
 3. Žvýkat žvýkačky, používat skleněné věci, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků.
 4. Konzumovat potraviny mimo míst k tomu určených.
 5. Používat v bazénu na plavání větší nafukovací předměty, ploutve, potápěčské brýle, šnorchly, míče, tenisové míčky, potápěčskou výzbroj (povoleny jsou pouze plavecké brýle a dětské plavecké pomůcky).
 6. Přemisťovat lehátka, stoly, židle, nábytek a provozně technické zařízení.
 7. Přinášet chemické látky, zbraně a jiné, co může ohrozit zdraví jiných osob.

 

Dodržováním těchto zákazů vytváříte rozhodující předpoklad k tomu, že budeme v bazénu s cirkulací vody a technologií solinizační jednotky (pracuje s roztokem soli – chloridu sodného ) plavat v čisté a zdravotně nezávadné vodě.

 

Děkujeme Vám.

 

 

Všeobecná ustanovení:

 

Za dodržování Ubytovacího a provozního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Hasiči 150

Tísňová linka 112

Majitel 602 274 567

 

 

Nedílnou součástí Provozního řádu jsou tabule a tabulky s místními bezpečnostními pokyny pro hosty (návštěvníky).

 

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení tak, aby nedocházelo k poškození nebo rozkrádání majetku, což je trestné a bude postupováno dle příslušných předpisů o ochraně majetku.

Zařízení a vybavení je nutno používat ohleduplně, zjištěné závady a škody neprodleně nahlaste personálu či majiteli – osobně nebo telefonicky: 602 274 567

V případě, že nedodržením tohoto provozního řádu vznikne provozovateli

jakákoliv škoda, je host (návštěvník) povinen tuto škodu uhradit v plné výši.

 

Tento Provozní řád je závazný pro všechny hosty (návštěvníky) a zaměstnance.

Návštěvníci se koupou na vlastní nebezpečí (bazén je užíván bez dozoru plavčíka).

Úklid prostorů

Úklid a zabezpečení prostoru areálu  je prováděno v souladu s úvodní instruktáží pro obsluhu bazénu a příslušenství penzionu  hosty, kterou provedla obsluha/personál  při předání zařízení.

UPOZORNĚNÍ: pokud bazén opouštíte, prosíme o zakrytí posuvným zastřešením, zabráníte tak znečištění a nadměrnému odparu vody, zároveň zajistíte bezpečnost prostoru.

 

Platnost provozního řádu

Tento provozní řád vstupuje v platnost 01.05.2020