Penzion

STARÝ PIVOVAR ®

--------------------------------------------------

Máme volno nebo
obsazeno?

Kontaktujte nás a obratem
Vám potvrdíme, zda vybraný
termín ubytování je volný.

Mobil : +420 602 274 567

--------------------------------------------------

Najdete nás na Facebooku

Ubytování v blízkosti Plzně – Ceník

Ubytování v blízkosti Plzně

Ceny ubytování
(s DPH)

Dlouhodobé ubytování pro firmy – cena dohodou.

 

Dvoulůžkový pokoj v přízemí s vlastní koupelnou

1600 Kč/2 osoby na noc
1100 Kč/1 osoba na noc
1 osoba v pokoji s manželskou postelí 1 600,-Kč/noc

Dvoulůžkový pokoj v podkroví s koupelnou na chodbě (společná pro 2 pokoje)

1300  Kč/2 osoby na noc
800  Kč/1 osoba na noc

250  Kč  Přistýlka/1 osoba na noc

Při ubytování pouze na 1 noc bude účtován příplatek 20%.

Děti 0-3 roky, včetně dětské postýlky zdarma.

Pobyt s domácími zvířaty či mazlíčky neumožňujeme.

Bazén v ceně pouze pro rekreační pobyty pro ubytované minimálně na 2 noci.
Provoz bazénu pro hosty od 1.června do 1.září.

Letní týdenní pobyty – cena za pronájem celého objektu (max do 8 osob) je 5 800,-Kč/noc. Přistýlka 250,-Kč/os/noc, jsou možné max. 2 přistýlky. Celková kapacita je 10 osob.

Pro dlouhodobé pobyty se stanoví cena dle dohody.

Celý penzion dezinfikujeme ozónem.

• Příjezd do penzionu je možný od 16:00 hodin do 21:00 hodin nebo dle předchozí dohody.
• Odjezd z penzionu do 10:00 hodin nebo lze domluvit i pozdější  odjezd  –  do 12.hodin  příplatek 100,-Kč/osobu, do 14.hodin 200,-Kč/osobu.  Od 14.hodin se účtuje plná sazba za ubytování jako za další  noc.

aktualizace 01.01.2020

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že  subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová
adresa zní: www.coi.cz

————————————————————————————————————————————————————————–

Storno podmínky
________________________________________
Tyto storno podmínky jsou platné pro penzion Starý pivovar, Česká Bříza 57, 330 11 Třemošná,  Česká republika
________________________________________
Úvod:
1.    Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb
a  ubytovatelem (=provozovatel penzionu).
2.    Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
3.    Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4.    Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5.    V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
6.    V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:
1.  Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
2.  Při zrušení rezervace 29 – 19 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
3.  Při zrušení rezervace 18 – 8 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
4.  Při zrušení rezervace 7 – 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 80% z celkové ceny pobytu.
5.  Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
6.  Při zkrácení délky pobytu nebo snížení počtu ubytovaných osob platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
7.  Stornopoplatek je smluvní pokutou.
V případě storna z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:
1.    Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2.    Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3.    Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 1.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:
1.    Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2012.
2.    Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
3.    Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4.    Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně nebo telefonicky s následným písemným zrušením (e-mail, dopis, fax).
5.    Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.
________________________________________

STARÝ PIVOVAR s.r.o.
Česká Bříza 57
33011 Třemošná
IČ 25248901
DIČ: CZ25248901